‎”Okres pandemii to czas wytężonej pracy, wielu doświadczeń, ‎przeżyć i osobistych sukcesów. Był to wyjątkowy rok, w którym ‎uczniowie musieli stawić czoła różnym trudnościom, wyzwaniom ‎oraz ponieść wysiłek i zaangażowanie w zdobywaniu nowych ‎umiejętności w poznawaniu swoich zdolności i talentów”, mówi ‎dyrektor warszawskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i ‎Ustawicznego nr. 1, mgr inż. Ireneusz Bąk.‎

Najzdolniejszym uczniom, którzy wykazali się najwyższymi osiągnięciami w ‎nauce w roku szkolnym 2020/2021 Fundacja iSowa ufundowała nagrody. ‎Dyrekcji CKZiU bardzo dziękujemy za tę możliwość. Jesteśmy przekonani, ‎że kształcone tam talenty wkrótce zasilą szeregi polskich przedsiębiorców, ‎innowatorów i naukowców.‎

Skip to content